Szeptember 15-16.
IH Rendezvényközpont, Szeged

— Regisztráció —

Szeptember 15-én a belépés jegyvásárláshoz és regisztrációhoz kötött.
Jegyedet megvásárolhatod ITT vagy ITT!

Szeptember 16-án a belépés ingyenes!

Add meg a jegyen szereplő regisztrációs kódodat:

— Rólunk —

Küldetésünk

„Izsák szolgái a völgyben is ástak, és megtalálták ott az élő víz kútját. De ott is civakodni kezdtek Gerár pásztorai Izsák pásztoraival: »Miénk a víz!« Ezért arról, ami ott történt, elnevezte a kutat Eszeknek (azaz Civakodásnak), mivel civakodtak vele. Másikat is ástak, amiatt is civakodtak, ezért elnevezte azt Szitnának (azaz Ellenségeskedésnek). Erre elment onnan, és ásott egy másik kutat. Emiatt nem civakodtak, elnevezte tehát Rehobótnak (azaz Tágas térnek) mondván: »Most tágas teret adott az Úr nekünk, s megadta, hogy sokasodjunk ezen a földön.”
1Móz/Gen 26,19-22.

A Tágas Tér az a hely, ahol minden ember találkozhat. Egy hely, ahová eljövünk az élő vízért és ahol megosztjuk egymással azokat a javakat, amelyeket az Úr adott számunkra. Mindannyiunk szívében ott rejlenek a Lélek ajándékai, amelyek arra várnak, hogy használjuk őket a reánk bízottak javára. A Tágas Tér azért jött létre, hogy keresd, elhozd és átadd azt, ami benned van.

Az egyház akkor tudott igazán sokat adni Krisztusból, amikor tagjai elfogadták a küldetést, amit az Úrtól kaptak. A mai világnak arra van szüksége, hogy őszintén, bátran és Istenre figyelve el kezdjük használni a bennünk lévő adományokat.

Megtaláltuk az élő víz kútját és Jézus most arra hív bennünket, hogy együtt, egységben járuljunk oda hozzá meríteni a vízből. Ha azt szeretnénk, hogy sokasodjon az Úr népe, akkor egységben, egymásra figyelve, egymástól tanulva kell végeznünk küldetésünket.

Merítsünk a kútból és tegyük termővé a kietlen pusztaságot!

Mérföldkövek:

2015

2017

Kérdésed van? Írj nekünk: info@tagaster.hu

— Program —

Helyszín: Ifjúsági ház, Szeged

SZEPTEMBER 15. DE.

9:00 | Reggeli dicsőítés és főelőadások
Református Egyetemi Dicsőítők
Czagány GáborMartin Smith

Kihívás, elhívás és behívás

Miért kell a keresztény embernek szolgálnia és miért arra a négy területre koncentrálunk, ami konferenciánk témája? Ezek az óegyházban is ismert fogalmak martyria, koinonia, diakonia és liturgia a jelenkorban új tartalmakkal töltődnek fel és forradalmi módon átalakítják az egyházat. Előadónk abban segít, hogy a szolgálat a te szenvedélyeddé is váljon, és hogy személyesen megtapasztald azt, hogy mely szolgálati területen akar látni az Úr.

Dr. Czagány Gábor a Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet lelkésze, főiskolai docens és a Tágas Tér főkoordinátora. Bevezető előadása megadja a konferencia alaphangulatát és irányba állít.

A dicsőítés és szolgálat a változó Európában

A világhírű dalszerző, előadó és producer arról mesél, hogy mit jelent számára a dicsőítés, hogy kapcsolódik ez a gyülekezeti munkához. Elmondja honnan indult, miket tapasztalt és miben munkálkodik most, majd pedig megvilágítja hogyan látja a jelen európai egyházát. Mi a realitás, mi az ami vár ránk és mit kell tennünk helyi szinten, hogy az evangélium terjedjen és erős közösségek szülessenek?

E kérdésekre személyes példákon, történeteken, illetve azon a tapasztalaton keresztül várjuk a válaszokat, ahogyan Martin Nagy-Britannia egyik példa értékű közösségéből a világot látja.

Martin előadása kinyitja a perspektívákat és rávezet bennünket a szemináriumokra.

SZEPTEMBER 15. DU.

13:00 | 1. szeminárium
László ViktorPüski Dániel
Matt EdwardsGál Dávid

Hogyan növekszik Isten országa? - A tanítvánnyá válástól a gyülekezetalapításig

Isten országa alapvetően Isten lelkének munkáján keresztül növekszik, de ebbe a munkába minket is bevon. Hogyan válhatok a legalkalmasabb eszközzé és hogyan tehetek azért, hogy a személyes szint mellett a közösség szintjén (gyülekezet, gyülekezetalapítás) is növekedés történjen?
11 év alatt egyetemi lelkészként egy maroknyi diákból egy három közösségből álló (multisite gyülekezet) nagy gyülekezet létrejöttében vehettem részt, hogy aztán a tavalyi évtől kezdődően ugyanazt a lendületet és megújulást tovább vigyük egy új gyülekezet létrejöttébe (Úrréti Gyülekezet) is.

A dicsőítésben rejlő erő

Dicsőítő egyház, gyülekezet, személy, város?
Mi a különbség? hol vannak a határok, milyen amikor egy látás megérint egy nemzetet?
Miben rejlik a dicsőítő élet lényege? Napi kihívások, irányok, személyes tapasztalatok, bibliai példák.

Hatékony evangelizálás

A Matthew által vezetett szemináriumok alatt az evangéliumot vizsgáljuk meg. Mi is jelent az evangélium? Miért is fontos? Hogyan tudjuk hatékonyabban átadni? A szemináriumok a témának nem csupán elméleti, hanem kifejezetten gyakorlati oldaláról szólnak. Különösen Pál, Agrippa előtt elmondott beszédét vizsgáljuk meg (ApCsel 26), továbbá Matthew a Magyarországon, a kultúrákon átívelő szolgálatban 25 éven át szerzett tapasztalataiból fog megosztani.

Segítő jelenlét: karitatív munka világszerte, hittel és szakértelemmel

Közel 20 éve koordinálom a Baptista Szeretetszolgálat számos nemzetközi és belföldi humanitárius misszióját. Sokszor átéltem, hogy a legnehezebb háborús vagy természeti katasztrófahelyzetekben, a segítő jelenlét előkészíti az utat Jézus Krisztus jó híre számára. Amikor a tettek mindennél hangosabban beszélnek, amikor a szenvedő mellé odalépni a káoszba, az már maga az Evangélium. Én ezekkel az élményekkel szeretnék mindenkit arra inspirálni, hogy “lépjen ki a csónakból”!

15:30 | 2. szeminárium
Dobner IllésSipos Márk
Matt EdwardsBotár Balázs

Dicsőítés a szolgálatban

Sok-sok év aktív tapasztalattal a hátuk mögött Dobner Illés és Évi egészen biztos tud olyat mondani, ami aktív segítség lesz majd dicsőítő szolgálatod során, vagy egész egyszerűen a gyülekezeti életben. Csatlakozz a szemináriumhoz és tapasztald meg hogy mit is jelent a dicsőítés egy élő közösség életében!

Gyülekezetek alapítása napjainkban
/szegedi betekintéssel/

A Szent Szellem, miután kiáradt pünkösdkor, létrehozta az első keresztény gyülekezetet. Krisztus apostolai mindenhol gyülekezeteket plántáltak.
Vajon ma is ugyanez Isten terve? Hogyan végzi ezt? Kiket hív el? Hogyan lehetünk részesei ennek a munkának? Kell-e hozzá valami különleges elhívás vagy ajándék?
Keressük meg együtt a válaszokat és nézzünk meg egy konkrét szegedi példát is!

Hatékony evangelizálás

A Matthew által vezetett szemináriumok alatt az evangéliumot vizsgáljuk meg. Mi is jelent az evangélium? Miért is fontos? Hogyan tudjuk hatékonyabban átadni? A szemináriumok a témának nem csupán elméleti, hanem kifejezetten gyakorlati oldaláról szólnak. Különösen Pál, Agrippa előtt elmondott beszédét vizsgáljuk meg (ApCsel 26), továbbá Matthew a Magyarországon, a kultúrákon átívelő szolgálatban 25 éven át szerzett tapasztalataiból fog megosztani.

A VÁROSUNKÉRT: Mit tehet egy gyülekezet a városáért?

Mi Isten terve a Gyülekezettel a városukhoz való viszonyukban? 
Mi a legfontosabb, és a legnagyobb dolog, amit gyülekezetként tehetünk a városunkért? Lehetséges, hogy egy kis közösségnek is legyen nagy hatása a városra?

19:00 | Esti dicsőítés
Szegedi Baptista Ifjúsági DicsőítőkMartin Smith Band

SZEPTEMBER 16. DE.

10:00 | Felekezetközi istentisztelet
Kyle EckhartDobner Illés

SZEPTEMBER 16. DU.

13:00 | Szeminárium
K.Ö.D.Ferentzi Csaba és Valkai IldikóSzabadOn
19:00 | Esti dicsőítés
Sipos MárkCsiszér László és zenekara

Cím: 6724 Szeged, Hétvezér utca 5.

E-mail: info@tagaster.hu

Írj nekünk!© Tágas Tér Konferencia 2018